Vergoeding


Vanuit de basisverzekering krijgen alleen kinderen onder 18 jaar fysiotherapie vergoed. Voor volwassenen ouder dan 18 jaar zijn fysiotherapie en manuele therapie niet ondergebracht in de basisverzekering. Deze therapieën en worden alleen vergoed als u hiervoor een aanvullende verzekering heeft afgesloten.

Het aantal behandelingen dat wordt vergoed verschilt per verzekeringsmaatschappij en is afhankelijk van:

  • het type aanvullende verzekering dat u heeft afgesloten;
  • de aandoening waarvoor u wordt behandeld; (voor bepaalde aandoeningen wordt langduriger fysiotherapie vergoed, vraag uw fysiotherapeut naar de voorwaarden)

We verzoeken u vriendelijk doch dringend aan de hand van uw polisvoorwaarden na te gaan of u verzekerd bent voor fysiotherapie. En zo ja, op hoeveel behandelingen u recht heeft. Wij zullen deze gegevens controleren en verwerken in onze administratie. Het is uw eigen verantwoordelijkheid erop te letten of u het aantal behandelingen waar u recht op heeft (niet) overschrijdt. Behandelingen die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar, komen voor uw eigen rekening. Achteraf reclameren wordt niet geaccepteerd. Overlegt u bij vragen over de vergoeding met uw behandelend fysiotherapeut.
Souren – van Kempen heeft met alle Nederlandse verzekeringsmaatschappijen contracten afgesloten. Hierbij worden de tarieven die met de verschillende verzekeraars zijn overeengekomen, rechtstreeks naar uw verzekeringsmaatschappij gedeclareerd. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt kunt u vinden in uw polisvoorwaarden.

Indien u zich niet of niet voldoende voor fysiotherapie en/of manuele therapie heeft verzekerd, dan gelden de tarieven zoals vermeld op de Tarievenlijst Fysiotherapie 2014.

Tarieven

Heeft u zich niet of niet voldoende voor fysiotherapie en/of manuele therapie hebben (bij)verzekerd, bekijk dan onze tarievenlijst.