Particuliere tarieven Fysiotherapie en Manuele therapie 2014

De volgende tarieven gelden voor clienten die zich niet of niet voldoende voor fysiotherapie en/of manuele therapie hebben (bij)verzekerd.

Reguliere zitting: €32,-

Manuele Therapie: €45,-

Fysiotherapeutisch onderzoek: €57,-

Screening: €12,-

Intake en onderzoek na screening: €30,-

Toeslag aan huis: €15,-

Toeslag zitting inrichting: €7,50

Eenvoudige korte rapporten: €12,-

Telefonisch consult: €12,-

Toeslag buiten werktijd (na 18.00 uur): €14,-

Let op

Wanneer een afspraak niet wordt nagekomen betaalt u 100% van het betreffende tarief. Dit tarief wordt niet door uw verzekeringsmaatschappij vergoed.

Fysiotherapie Souren - van Kempen